Zzp’er in het Primair Onderwijs

Je hoort en ziet ze steeds meer: zzp’ers. In combinatie met het huidige tekort (en werkdruk) is iedereen met een onderwijsbevoegdheid welkom. Maar is het wenselijk… zzp’ers in het onderwijs? We hebben wel te maken met Autonomie, Competentie en Relatie… Kunnen zzp’ers een (deel van de) oplossing zijn?

Initiatiefnemer van Flexleerkracht Jan-Willem Duim is van mening dat zzp’ers zeker een meerwaarde kunnen zijn, mits ze niet als vervanger van de groepsleerkracht worden ingezet, maar als een extra kracht vanuit specifieke kwaliteiten. Hierin verschilt de inzet van zzp’ers al direct met dat in de zorg, bouw en bijvoorbeeld journalistiek. De kracht zit hem in het flexibel kunnen inzetten, vanuit de skills van de zzp’er en de specifieke wens / hulpvraag van het onderwijs. Om deze reden heeft hij het liever over Flexleerkrachten dan zzp-leerkrachten.
.

Het onderwijsgeld moet in het onderwijs blijven

Het platform dient als een openbare database. Scholen betalen niets. De zzp’er betaalt zo min mogelijk, want dit is geld wat uiteraard doorberekend wordt. Inschrijving door de zzp’er is 50 euro per jaar (excl btw). Daarnaast werken Flexleerkrachten voor een omgerekend lerarensalaris, rekening gehouden met het risico en duurdere verzekeringen. Het uurtarief varieert tussen de 55 en 65 euro per uur. Vaak afhankelijk van de tijdsduur.
.

De werkwijze

De school bedenkt de hulpvraag > zoekt de beschikbare Flexleerkracht >ziet website/email/telefoon > neemt direct contact op met de Flexleerkracht.
Samen maken zij afspraken en de factuur wordt door de Flexleerkracht verstuurd. Dus echt geen tussenpartij. Lees meer..
.

De meerwaarde voor het onderwijs, de school, het kind (!)

 • Het onderwijs beschikt over sterke onderwijsbevoegden die bereid zijn terug te keren in het onderwijs. Veelal de innovatieve leerkrachten.
 • De scholen hebben geen loondienst-verplichtingen en betalen enkel voor de uren dat ze iemand nodig hebben. [autonomie]
 • Men kan beschikken over kwaliteit. Deze zzp’ers verdienen hun immers brood met hun talent. [competentie]
 • De leerkracht wordt behouden omdat er tijdig extra handen ingehuurd kunnen worden
 • De leerling behoudt op de lange termijn het vaste gezicht… [relatie]
 • De leerling krijgt onderwijs van meer experts, die ook gemakkelijk de buitenwereld in de klas kunnen brengen

Lees meer..
.

De meerwaarde voor de zzp’er

 • Je kunt terugkeren in het onderwijs, zonder in loondienst te hoeven.
 • Je bepaalt je eigen beschikbaarheid en inzet-mogelijkheden.
 • Je behoudt de vrijheid mbt uurtarief en werkplek.
 • Je behoudt de mogelijkheid om het te combineren met huidig werk.
 • Je profielpagina is openbaar en zorgt dus direct voor een betere google-ranking van jouw website.
 • Je bent onderdeel van een groep leerkrachten die bewust kiezen voor deze vorm van zzp’en in het onderwijs.
 • Je krijgt een goedgekeurde algemene modelovereenkomst, aangepast voor het basisonderwijs

Lees meer..
.

Wetgeving

Mag je als zzp’er in het onderwijs werken? Jazeker. Het is wel zaak om te voorkomen dat je als schijnzelfstandige gezien wordt, maar door jezelf flexibel aan te bieden, voldoe je daar al snel aan. De wet DBA vraagt gebruik te maken van een modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”. Uiteraard gebruiken Flexleerkrachten de overeenkomst. Echter wordt op de site van de belastingdienst aangegeven dat zij hier niet op zullen handhaven. Dus mocht je als school of bestuur nog twijfels hebben… niet nodig. Lees meer.. BTW..
.

Inval voor uitval

Het is een utopie te denken dat, in een periode van een groot lerarentekort, men ook kijkt naar de lange termijn. Inzet van Flexleerkrachten werkt echter nog beter als je ze inzet VOORDAT er uitval is. Zo levert de inzet het onderwijs nóg meer op: Behoud van de leerkracht(!)
.

Voorbeelden

Zet een Flexleerkracht in om de groepsleerkracht te helpen met een thema, klasinrichting, gedifferentieerd werken, planning, specifieke les, klein groepje begeleiden, grote groep begeleiden, groep overnemen (zodat er voor de leerkracht tijd is voor een extra groepje of juist de rapporten, consultatie, voortgangsgesprekken, etc). Met meer handen in de het onderwijs zorgen we uiteindelijk ook voor behoud van de huidige doorzetters! Dat is het onderwijs waard. Lees meer.. Tags..
.

Stuur deze pagina door naar een bekende

Email
Bericht

* Gegevens uit bovenstaande invulvelden worden niet gedeeld