Als zzp’er in het onderwijs, dit zijn de regels

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (de ‘Flexwet’) zijn er beperkingen op het werken als invaller in het onderwijs. Je mag zes achtereenvolgende keren binnen drie jaar (PO) invallen en drie achtereenvolgende keren binnen één jaar (VO). Na deze keren dien je als ‘invaller’ een vast contract te krijgen. Voor scholen is dit vaak lastig. Schoolbesturen willen of kunnen om financiële redenen invallers vaak geen contract aanbieden. Dé oplossing: zzp’ers inhuren in de constructie van Flexleerkracht.

Als zelfstandige verleen je op verschillende scholen een dienst waar je een factuur voor opstelt. De school heeft niet te maken met een persoon, maar met een bedrijf. De Wet Werk en Zekerheid is dan niet meer van toepassing.

Mag dat, zzp in het onderwijs?

Als zzp’er in het onderwijs moet je rekening houden met een andere wet: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.  Deze wet is in 2016 in het leven geroepen om te voorkomen dat de zzp’er een zogenaamde ‘schijnzelfstandige’ wordt.

UPDATE: De belastingdienst geeft aan tot 2021 deze wet, behalve bij kwaadwillenden, niet te handhaven omdat er een vervangende wet in de maak is.

Wet DBA in het onderwijs

De wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Hierin staat dat de zzp’er en de opdrachtgever samen bepalen of sprake is van een dienstbetrekking (met betrekking tot sociale premies en loonheffingen). Lees meer..

Modelovereenkomst

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, wordt een modelovereenkomst gebruikt. De school en de zzp’er ondertekenen deze modelovereenkomst. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeld van een modelovereenkomst. Wanneer je je aanmeldt bij FlexOnderwijs krijg je de beschikking over een algemene modelovereenkomst. Deze is aangepast voor het basisonderwijs. Lees meer..

Opdrachtgeversverklaring(?)

Kabinet Rutte 3 kondigde in het regeerakkoord (2017) aan dat het niet verder wil met de wet DBA. Het kabinet wil op een andere manier schijnzelfstandigheid voorkomen. De wetgever vindt het belangrijk dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en dat er geen sprake is van een verkapte arbeidsrelatie. Zo mag geen sprake zijn van een ‘gezagsverhouding’. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, omdat die gezagsverhouding moeilijk te beoordelen was. Opdrachtgevers hadden moeite om de gezagsverhouding in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen. Lees meer..

Schijnzelfstandigheid

Flexleerkrachten zullen niet als schijnzelfstandigen worden gezien als ze gebruikmaken van de modelovereenkomst voor meer dan drie verschillende ‘werkgevers’ per jaar. Flexleerkrachten bieden als zzp’er in het algemeen hun diensten aan aan meer dan drie werkgevers per jaar. De verwachting is dan ook dat het probleem van schijnzelfstandigheid bij hen niet speelt. De overheid gaat wel extra onderzoek doen naar bedrijven als er een groot vermoeden van kwaadwillendheid is. Bijvoorbeeld bij bedrijven die veel zzp’ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven. Lees meer..

En de wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

De wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vanaf 2020 de vervolgwet op de WWZ. Ook deze wet spreekt van ‘flexwerken’ en ‘Flexwerkers’. De termen Flexwerker en Flexleerkracht lijken weliswaar op elkaar, maar zijn qua invulling verre van hetzelfde. Ook deze wet WAB kijkt naar personen die liever in loondienst zouden willen, maar van de werkgever om redenen van kosten en risico slechts een nul-urencontract krijgen. Maar net als bij de WWZ geldt ook bij de WAB dat een Flexleerkracht geen persoon is maar een bedrijf (zzp). Ook de wet WAB is hier niet van toepassing. Lees meer..

VOG en Diploma‘s

In het onderwijs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Flexleerkrachten moeten in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan zes maanden. De school kan deze opvragen en is hiervoor verantwoordelijk.

Alle Flexleerkrachten bezitten een PABO-diploma, soms aangevuld met een master. De school kan deze diploma’s opvragen bij de zzp’er.

BTW in het onderwijs

Onderwijs is vrijgesteld van btw, ook wanneer onderwijs gegeven wordt door een zelfstandig ondernemer. Flexleerkrachten brengen dus geen btw in rekening voor de vergoedingen die ze factureren. Ze doen over hun omzet geen btw-aangifte. Flexleerkrachten kunnen geen btw over inkopen en kosten aftrekken. Lees meer..

Uurtarief en prijsafspraken

Freelancers / zzp’ers bepalen zelf hun tarief. FlexOnderwijs geeft daarom geen ‘uurtarief’. Wel geven we uitleg over wat een ‘omgerekend lerarensalaris’ is. Het is aan de school en de zzp’er om samen – vanuit de opdracht – een passend uurtarief overeen te komen. Lees meer..

Flexleerkracht ®

Sinds mei 2019 is de term Flexleerkracht als merk geregistreerd. Waarom? Achter deze term zit de volgende visie: ‘Tijdelijke en flexibele inzet vanuit expertise zonder kosten aan een tussenpartij waardoor een omgerekend lerarensalaris mogelijk is’

Om te voorkomen dat commerciële partijen de term vanuit het oogpunt van marketing gaan gebruiken, is de term Flexleerkracht nu wettelijk eigendom van FlexOnderwijs. Ben je als zzp’er aangemeld bij FlexOnderwijs? Dan kun je deze term hanteren. Je kunt de term en afbeelding dan ook op je site gebruiken.

CRKBO registratie

Voor het lesgeven volgens het wettelijk geregelde onderwijs (besluitnr blkb2014/125m) is de btw altijd vrijgesteld en heb je géén registratie bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) nodig. Als je beroepsonderwijs geeft – coachen van een collega zou hier ook onder kunnen vallen – is een registratie bij het CRKBO wél verplicht om zonder btw te mogen factureren. Lees meer..

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.