De Wet DBA en het basisonderwijs

UPDATE OKT’19: De Belastingdienst gaat per 1 januari 2020 starten met handhaven op schijnzelfstandigheid. Per oktober worden er mogelijk al controles uitgevoerd. Je kunt volgens de Belastingdienst beboet na dat een waarschuwing is gegeven en de werkzaamheden doorgezet worden.

UPDATE JUN’19: De Belastingdienst geeft aan tot 2021 deze wet, behalve bij kwaadwillenden, niet te handhaven omdat er een vervangende wet in de maak is.

Wat houdt de wet DBA in?
De wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Hierin staat dat de zzp’er en de opdrachtgever samen bepalen of sprake is van een dienstbetrekking (met betrekking tot sociale premies en loonheffingen). Hiervoor zijn 3 vragen opgesteld:

  • Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? ja, de freelancer is degene die de arbeid verricht
  • Is er een gezagsverhouding? misschien, de freelancer kan een rooster moeten volgen
  • Krijgt de zzp’er loon? nee, de freelancer stuurt een factuur

Als niet alle vragen met ‘ja’ beantwoord worden, is er geen sprake van een dienstverband. Wat betreft de gezagsverhouding is dit op te lossen door een “modelovereenkomst geen werkgeversgezag“. In dit document staan de vragen die je met ‘ja’ hebt beantwoord verder toegelicht. Zo weet je zeker dat je geen kwaadwillende bent.

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.