Behoud van de leerkracht

Tijdelijke inzet vanuit expertise is de meerwaarde van de Flexleerkracht voor de school en de leerkrachten. De hulpvraag kan betrekking hebben op het team of gericht zijn op de werkdrukvermindering bij één of meerdere collega’s.

De werkdrukgelden kunnen hier goed voor ingezet worden. Het is ook mogelijk om een fte volledig ‘flex’ in te zetten waardoor je kan beschikken over onbeperkte persoonsonafhankelijke expertises. Hierin is elke school uiteraard eigen baas.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

Inzet op schoolniveau

 • Invallen (ruimte voor leergesprekken, consultatie, administratie)
 • Team coaching
 • Vak inhoudelijke kennisoverdracht
 • Werken aan visie
 • Het oppakken van extra taken (thema, sint, bieb, schooltuinen, schoolontbijt, schooluitjes etc)
 • Het oppakken van extra lessen (gym/ict/muziek/handenarbeid)

Inzet op Leerkrachtniveau

 • Hulp bij werkdrukvermindering door taken uit handen te nemen of de groep over te nemen zodat de leerkracht/leerkracht tijd heeft voor die taak.
 • Hulp als assistent of juist als coach, naast de leerkracht, bij bepaalde lessen
 • Begeleiden/ondersteunen van startende leerkrachten mbt professie, planning, methodes, oudercontact, leerlijnen, etc)

Inzet op groepsniveau

 • Hulp bij klassenmanagement (klasklimaat, gedifferentieerd werken, klasinrichting, storend gedrag)

Inzet op leerlingniveau

 • Begeleiding van een leerling op leren en/of gedrag
 • Extra instructie
 • Uitdaging op cognitief vlak
 • Talent-specifiek onderwijs (ICT, creativiteit, beweging, sociale vaardigheden, debatteren, etc)
Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.