Wat verdien ik als zzp’er in het onderwijs

Als zzp’er kun je in principe het salaris vragen wat je wilt, het is een markt van vraag en aanbod. Maar: de Flexleerkracht staat qua salariëring wel bekend om het ‘omgerekende lerarensalaris’. Een vast bedrag noemen, werkt een ‘prijsafspraak’ in de hand en dat is verboden. Terecht in onze ogen. Het ‘omgerekende lerarensalaris’ is een leidraad, geen verplichting.

Wel kan ik op persoonlijke titel míjn tarief delen: ‘Voor één tot vijf dagen reken ik 65 euro per uur. Voor een inzet tussen vijf en twintig dagen reken ik voor een dag invallen 60 euro per uur. Zijn het meer dan twintig dagen (met een maximum van drie kalendermaanden), dan reken ik 55 euro per uur. Dit komt overeen met een omgerekend lerarensalaris. Het is aan de school en de Flexleerkracht om onderling afspraken te maken. Uiteraard speelt bij de vergoeding ook de aard van de opdracht mee.

Mocht je geen zzp’er zijn, dan klinkt dit wellicht als een betrekkelijk hoog uurtarief. Het uurtarief is bruto waar de werkgeverslasten (pensioen, premies, verzekeringen) nog af gaan en uiteraard de kosten van het zzp-schap. Daarnaast krijg je bij ziekte en in vakanties niet doorbetaald en heb je door het tijdelijke karakter geen zekerheid op alle dagen werk. Je houdt omgerekend L11 (LB15) over. Dit staat verder uitgewerkt bij omgerekend lerarensalaris

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.