Wet Arbeidsmarkt in Balans

De wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vanaf 2020 de vervolgwet op de WWZ. Ook deze wet spreekt van ‘flexwerken’ en ‘Flexwerkers’. De termen Flexwerker en Flexleerkracht lijken weliswaar op elkaar, maar zijn qua invulling verre van hetzelfde. Ook deze wet WAB kijkt naar personen die liever in loondienst zouden willen, maar van de werkgever om redenen van kosten en risico slechts een nul-urencontract krijgen. Maar net als bij de WWZ geldt ook bij de WAB dat een Flexleerkracht geen persoon is maar een bedrijf (zzp). Ook de wet WAB is hier niet van toepassing.

Omdat de school geen dienstverband aan gaat met een persoon maar met een bedrijf (zzp’er/freelance/zelfstandige) gaat de regel van WWZ niet op voor Flexleerkrachten. Wat betreft de WAB is het antwoord nog steeds hetzelfde. Geen zorgen dus.

…en de schijnzelfstandigheid dan?

Als je googled op “zzp en WAB” lees je al snel: “De Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB is de groeimotor voor schijn-ZZP’ers” Dat klopt. Maar hier wordt gesproken over de freelancer werkt als schijnzelfstandige.

Flexleerkrachten werken middels een modelovereenkomst geen werkgeversgezag geen werkgeversgezag en hebben minimaal 3 werkgevers per kalenderjaar.. Zij zijn dan geen schijnzelfstandige. Ook niet met de WAB. Dit is ook de reden dat de Flexleerkracht de school niet langer dan een bepaalde periode kan/mag helpen.

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.