Verschillen zzp met het werk in loondienst

FlexOnderwijs staat niet achter de zzp-leerkracht die langer dan drie maanden het werk van een een collega in loondienst overneemt. Los van de schijnzelfstandigheid levert dit in een team scheve gezichten op. Zzp’ers kunnen immers hun werk volledig zelf bepalen, terwijl hun collega’s in loondienst die vrijheid niet hebben.

Waarin verschilt op een basisschool het werk van een Flexleerkracht van iemand die in loondienst werkt? De Flexleerkracht op een basisschool heeft:

 • geen geld tijdens ziekte en vakanties
 • geen vergaderingen
 • geen groepsverantwoordelijkheid (rapporten, oudergesprekken, themaweken)
 • geen normjaartaak (sinterklaas, kerst, projecten)
 • geen vaste groep of school
 • geen studiedagen
 • geen salarisschalen
 • minder zekerheid, meer vrijheid
 • geen vergaderingen
 • geen groepsverantwoordelijkheid (rapporten, oudergesprekken, themaweken)
 • geen normjaartaak (sinterklaas, kerst, projecten, etc)
 • geen vaste groep of school
 • geen studiedagen
 • geen salarisschalen
 • minder zekerheid, meer vrijheid

Wel de lusten, niet de lasten? Lusten en lasten worden door verschillende mensen verschillend ervaren. Als Flexleerkracht moet je het met name hebben van autonomie en competentie. Door het tijdelijke karakter is lesgeven ‘vanuit de relatie’ lastiger. Autonomie en competentie zijn daarom des te belangrijker om je werk goed te doen. Dit moet je willen, dat moet je kunnen. Als Flexleerkracht ben je je eigen visitekaartje, je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen keuzes en je eigen handelen.

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.