Steven Bouquet


WEBSITE LINKEDIN EMAIL 0654696954


VOG en diploma zijn op te vragen bij de zelfstandige.

Korte beschrijving

Sinds 1990 ben ik werkzaam in het (speciaal) basis onderwijs. Na het afronden van de PABO in Eindhoven, en het vervullen van de militaire dienstplicht, ben ik aan het werk gegaan op basisscholen in Schiedam, waaronder een basisschool voor speciaal onderwijs, (toen nog LOM-school genoemd). In 2004 in verband met een verhuizing naar Noord-Brabant ging ik werken op een basisschool in oprichting in Barendrecht en ben daar bijna 15 jaar blijven werken. Sinds begin 2019 op verschillende scholen in West-Brabant werkzaam geweest. Naast de functie van leerkracht (alle groepen) ook werkzaam geweest als IB-er, ICT-er, management lid, bouwcoördinator en coach.

Dagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Werkgebied

Randstad (Rotterdam, Den Haag en Amsterdam), Noord Brabant, Zeeland

Inzet

  • Advies
  • Coaching leerling, leerkracht
  • IB
  • Inval per uur, dag, week, maand
  • Les overnemen onderbouw, middenbouw, bovenbouw, gym (bevoegd)
  • Ondersteuning leerkracht, IB, directie, Lio-ers, ICT
  • Themadag internet, sociale media
  • Overig Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw, Taal, Lezen, Rekenen, Klassenorganisatie, Leerlingvolgsysteem, Voorkomende administratieve werkzaamheden, Coaching, Advies, remedial teaching, internet, social media.

Deel je ervaring