De zzp en het omgerekend lerarensalaris

Voor een zo goed mogelijke vergelijking dienen we onderscheid te maken tussen het lerarensalaris dat een bemiddelaar rekent en dat wat je als leraar in loondienst zou verdienen.

We hebben het over ‘omgerekend’ omdat de kosten van een zzp’er verschillen met de kosten van iemand in loondienst.

  • De werkgeverslasten (premies pensioen- en werknemersverzekeringen) zijn voor de zzp’er hoger door het ontbreken van collectiviteitskortingen.
  • Er zijn overige kosten voor de zzp’er die vanuit loondienst niet op de salarisstrook staat. Denk hierbij aan acquisitie (marketing, drukwerk, bezoeken/gesprekken) administratie, werkplek, software licenties, abonnementen, professionalisering (trainingen/cursussen), omzetbelasting, etc.

Bruto vanuit loondienst is dus iets anders dan bruto voor een ondernemer.

Zzp & lerarensalaris loondienst

Loondienst
1 fte L11, 15 dienstjaren (loonstrook) = €79.472 totale loonkosten per jaar volgens de toolbox van PO raad

Zzp
De Flexleerkracht kan door flexibele inzet niet met 1 fte worden vergeleken. We gaan het wel doen om het één en ander naast elkaar kunnen leggen. De Flexleerkracht werkt niet in vakanties en rekent 40 uur per werkweek.

€79.472 : 40 werkweken : 40 uur per week = €49.67 per uur.
We houden €50 per uur aan.

De werkgeverslasten zijn voor scholen middels collectiviteitskortingen goedkoper dan voor een zzp’er. Daarbij draagt een zzp’er meer kosten af en het risico om bij ziekte niet doorbetaald te krijgen. Hiervoor is een toeslag van 5 euro (10%) per uur reëel. Langdurige inval (maximaal 3 maanden, vanuit de visie van een Flexleerkracht) volstaat volgens deze berekening 55 euro.

“En die 65 euro dan?” De tijd dat je een korte klus aanneemt, kan ten koste gaan van een langere klus. Hierdoor is het reëel dat voor kortere klussen een hoger uurtarief wordt berekend. Echter is dit risico volgens FlexOnderwijs gedekt met een maximaal uurtarief van 65 euro. Voor onzekerheid en flexibiliteit mag betaald worden. Het voordeel van de één is zo ook het voordeel van de ander.

noot: een bruto maandsalaris (bijv 4228 en doet dat keer 12 maanden plus wat extra’s kom je op €60.000 (€20.000 minder). Dat klopt, de werkgeverslasten zijn hierbij niet meegerekend. Bij loondienst betaalt de werkgever dat, bij zzp’schap de zzp’er. Bron

Zzp & ‘loondienst via detachering’

Zzp
We gaan uit van 55 euro per uur (omgerekend lerarensalaris) door een zzp’er. Detachering is vaak voor een langere periode waarbij een uitzendkracht zich kan richten op kortere (piek-) periodes.

Het blijkt dat uitzendbureau’s en detacheerders ongeveer 2,1 tot 2,6 keer extra vragen (ten opzichte van het jaarloon zonder vakantietoeslagen) voor het inhuren van een docent. Anne Thomas heeft voor de uiterste gevallen (dus factor 2,1 en 2,6) een kostenplaatje gemaakt.

Uitzendbureau [Factor 2,1]
Kosten per jaar:
€4228 (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,1 (opslagfactor) = €106.546.
€106.546 : 40 werkweken : 40 uur per week = €66,60 per uur

Detacheerder [Factor 2,6]
Kosten per jaar:
€4228 (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,6 (opslagfactor) = €131.914
€131.914 : 40 werkweken : 40 uur per week = € 82,45 per uur

Conclusie:
Het omgerekende lerarensalaris is…

… per uur even duur als een leerkracht L11 trede 15
… per uur 20% goedkoper dan een uitzendbureau met opslagfactor 2,1
… per uur 45% goedkoper dan een detachering met opslagfactor 2,6

Daarbij betaal je als school bij een detachering/uitzendbureau vaak ook een abonnement.

Flexibele periodes

De zzp’er die tijdelijk komt ondersteunen geeft financieel nog meer voordelen. De school betaalt enkel voor de inzet en zit verder nergens aan vast. Zo kost het de school nog minder en kan het onderwijs optimaal profiteren van de kwaliteiten. Om maar te zwijgen over wat uitval kost…..

Payroll

FlexOnderwijs werkt zonder Payroll. Dit scheelt extra kosten voor het onderwijs. Daarnaast kost Payroll de school vaak ook nog btw, die btw kunnen we nu besparen.

Btw

Wanneer je als zzp’er een onderwijsgerelateerde taak levert, reken je geen btw. Of dit ook geldt voor een tussenpartij, die geen onderwijs maar mensen levert, is mij nog niet duidelijk… ik wacht hiervoor op antwoord van de tussenpartijen. Lees meer..

Schijnzelfstandigheid

Schijzelfstandigheid is verboden om te voorkomen dat werkgevers ‘misbruik’ maken van het niet hoeven betalen van de loonbelastingen etc. De belastingdienst handhaaft tot 2021 niet (link) maar toch adviseert FlexOnderwijs rekening te houden met een eventuele schijnzelfstandigheid. Lees meer

Schijnzelfstandigheid voorkomen kan door meerdere klanten in 1 kalenderjaar te hebben en gebruik te maken van modelovereenkomst vanuit FlexOnderwijs. Het is dus raadzaam om vanuit je zzp niet enkel lesgevende taken aan te bieden.

DISCLAIMER. Om de eventuele schijn van prijsafspraken (kartelvorming) voor te zijn is het belangrijk te melden dat de zzp’er vrij is om zelf een uurtarief te bepalen. Deze pagina dient een idee te geven wat een omgerekend leraren salaris voor een zzp’er is en hoe deze term tot stand is gekomen.