De kosten van de freelancer en het omgerekende lerarensalaris

Is voor een school een zzp’er inzetten duurder dan een leerkracht die hetzelfde werk in loondienst verricht? Ja, op het eerste gezicht wel, maar dit behoeft nuancering. De zzp’er valt niet onder de collectiviteitskortingen, dat maakt een zzp’er op het eerste gezicht duurder. Maar de zzp’er betaalt ook veel kosten die anders voor rekening van de school zouden komen, bijvoorbeeld kosten voor trainingen en cursussen, de werkplek en softwarelicenties. Hieronder vergelijken we de kosten voor een zzp’er met die voor een leerkracht in loondienst.

Het brutobedrag voor een werknemer in loondienst is anders opgebouwd dan het brutobedrag voor een zzp’er (de zzp'er is verplicht de werkgeverslasten te betalen). Hoe verhoudt het uurtarief van een zzp’er zich tot het uurloon van een leerkracht in loondienst? Om dit duidelijk te maken, rekenen we een gemiddeld lerarensalaris om naar het uurtarief van een zzp’er.

Salaris voor zzp’er en leraren in loondienst
Loondienst
Volgens de toolbox van de PO-raad komt één fte, in lerarenschaal 11 (L11) met 15 dienstjaren op een jaarsalaris van €79.472,- (loonstrook)

Zzp
De Flexleerkracht wordt tijdelijk ingezet en is daarom niet één op één met een fulltime leerkracht in loondienst te vergelijken. We maken het verschil duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld:

De Flexleerkracht werkt niet in vakanties en rekent 40 uur per werkweek. Gerekend vanuit een jaarsalaris van €79.472,- betekent dit met 40 uur per week een uurloon van €49,67. Voor het gemak gaan we uit van €50,- per uur.
Door collectiviteitskortingen betaalt de school minder aan leerkrachten in loondienst dan aan een zzp’er. Daar staat tegenover dat een zzp’er zich bijvoorbeeld zelf verzekert tegen uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook betaalt de zzp’er omzetbelasting. En de zzp’er maakt extra kosten voor bijvoorbeeld acquisitie (marketing, drukwerk, werkbezoeken), administratie en abonnementen.


Een toeslag hiervoor op het uurtarief van de zzp’er van €5,- per uur (10%) is reëel. Voor langdurige inval – maximaal drie maanden, vanuit de visie van FlexOnderwijs – zou dit een uurtarief betekenen van €55,-.

Er wordt ook gesproken over €65,- per uur. Waarom dit uurtarief en niet altijd een uurtarief van €55,-? Een korte klus kan voor de zzp’er ten koste gaan van een langere klus. Het is daarom gebruikelijk voor kortere klussen een hoger uurtarief te hanteren. FlexOnderwijs is van mening dat de extra kosten die een korte klus met zich meebrengen, gedekt worden met een uurtarief van €65,-. Onzekerheid en flexibiliteit kosten nu eenmaal geld. Daarbij komt dat de tijdelijke inzet van de Flexleerkracht ook in het voordeel is van de werkgever. De werkgever zet de leerkracht in op momenten dat hij deze extra inzet goed kan gebruiken. Op momenten dat minder inzet nodig is, staat de leerkracht niet op de loonlijst. Dat is kostenefficiënt.

Voetnoot: Ben je in loondienst, zit je in salarisschaal L11 en heb je een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld €4228,-? Met een snelle rekensom – twaalf keer dit bedrag plus wat extra’s – kom je op een jaarsalaris van €60.000,- Dat is minder dan het bovengenoemde jaarsalaris van €79.472,-. Krijg je dan te weinig uitbetaald? Nee, bij de €60.000,- zijn de werkgeverslasten niet meegerekend. Omdat je in loondienst werkt, betaalt de werkgever voor jou deze kosten. Een zzp’er draagt deze kosten zelf. Bron

Zzp & ‘loondienst via detachering’ Zzp
We gaan uit van €55,- per uur (omgerekend lerarensalaris) voor een zzp’er. Detachering gebeurt vaak voor een langere periode, een uitzendkracht werkt meestal een kortere (piek)periode.

Uitzendbureaus en detacheerders vragen voor het inhuren van een docent vaak 2,1 tot 2,6 keer extra (ten opzichte van het jaarloon zonder vakantietoeslagen). Hieronder lees je tot welke extra kosten dit leidt.

Uitzendbureau [Factor 2,1]
Kosten per jaar:
€4228,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,1 (opslagfactor) = €106.546,-.
€106.546,- : 40 werkweken : 40 uur per week = €66,60 per uur

Detacheerder [Factor 2,6]
Kosten per jaar:
€4228,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,6 (opslagfactor) = €131.914,-
€131.914,- : 40 werkweken : 40 uur per week = € 82,45 per uur

Conclusie: Het omgerekende lerarensalaris is:
– per uur even duur als een leerkracht L11, trede 15;
– per uur 20% goedkoper dan een uitzendbureau met opslagfactor 2,1;
– per uur 45% goedkoper dan een detachering met opslagfactor 2,6.


Daarbij komt dat scholen bij een detachering en uitzendbureau vaak ook een abonnement betalen.

Flexibele periodes
De zzp’er die tijdelijk komt ondersteunen, levert de school ook op andere manieren financieel voordeel op. De school betaalt namelijk alleen voor de ingehuurde inzet en zit verder nergens aan vast. De school profiteert optimaal van de kwaliteiten van de ingehuurde zzp’er, op momenten dat het écht nodig is. Geen kosten dus voor minder productieve uren, om maar te zwijgen over wat uitval kost.

Payroll
FlexOnderwijs werkt zonder Payroll. Geen extra kosten dus voor de onderwijsinstelling. Ook de btw die Payroll meestal in rekening brengt, spaart de school uit.

Btw
Wanneer je als zzp’er een onderwijsgerelateerde taak levert, reken je geen btw. Lees meer..

Schijnzelfstandigheid
De overheid wil schijzelfstandigheid tegengaan. Dit om te voorkomen dat werkgevers ‘misbruik’ maken van ingehuurde krachten die langere tijd bij ze werken. Werkgevers hoeven voor een zzp’er bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen. Tot 2020 handhaaft de belastingdienst de wettelijke regel (DBA) nog niet. Toch adviseert FlexOnderwijs om alvast rekening te houden met deze wettelijke regeling en schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Schijnzelfstandigheid kun je voorkomen door in één kalenderjaar voor meerdere klanten te werken en door gebruik te maken van de modelovereenkomst die FlexOnderwijs heeft opgesteld. Het is ook raadzaam om vanuit je zzp-schap meer dan alleen lesgevende taken aan te bieden.

 

Voetnoot: Deze berekening heeft betrekking tot de cao afspraken van voor de salarisstijging januari 2020. "De PO-Raad en de onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben afgesproken dat alle medewerkers per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor". Uurtarief kan dus eventueel nog om hoog worden bijgesteld.


DISCLAIMER. Om de eventuele schijn van prijsafspraken (kartelvorming) voor te zijn is het belangrijk te melden dat de zzp’er vrij is om zelf een uurtarief te bepalen. Deze pagina geeft een idee wat een omgerekend lerarensalaris is voor een zzp’er en hoe dit tot stand is gekomen.


Gebruik van bovenstaande tekst mag na toestemming