Modelovereenkomst

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, wordt een modelovereenkomst [geen werkgeversgezag] gebruikt. De school en de zzp’er ondertekenen deze modelovereenkomst. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeld van een modelovereenkomst. Wanneer je je aanmeldt bij FlexOnderwijs krijg je de beschikking over een algemene modelovereenkomst. Deze is aangepast voor het basisonderwijs.

Voorafgaand aan de dienst/taak laat je deze modelovereenkomst in tweevoud ondertekenen.

VAR
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden. Sinds 1 mei 2016 is deze VAR vervangen door de modelovereenkomst. De modelovereenkomst voorkomt ‘schijnzelfstandigheid’.

De toekomst van de modelovereenkomst
Lees meer over de waarschijnlijke opvolger van de wet DBA icm de modelovereenkomst geen werkgeversgezag: Opdrachtgeversverklaring

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.