Marieke Mulder

EMAIL 0646353045


VOG en diploma zijn op te vragen bij de zelfstandige.

Korte beschrijving

Door mijn brede ervaring in het basisonderwijs als leerkracht en remedial teacher schakel ik makkelijk tussen verschillende groepen en scholen. Ik ben beschikbaar voor een dag invallen of kortdurende opdrachten.

Graag werk ik vanuit de leerling en zijn/haar kwaliteiten waardoor hij/zij meer zelfvertrouwen krijgt en betere resultaten behaalt. Samen een plan van aanpak maken met de leerling en ouders vind ik daarbij erg belangrijk.

Leerlingen met AD(H)D hebben mijn speciale aandacht. Ze zijn gevoelig voor prikkels en daardoor vaak creatief maar hebben ook moeite met focus en plannen. Vaak is er ook een combinatie met dyslexie. Ik vind het leuk om samen met deze leerlingen een beetje orde in de chaos te brengen.

Dagen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Werkgebied

Amsterdam en omgeving

Inzet

  • Coaching leerling, leerkracht, team
  • Inval per dag, week, maand
  • Les overnemen onderbouw, middenbouw, bovenbouw
  • Ondersteuning leerkracht
  • Overig Klassenorganisatie, Sociale vaardigheid, Ontwikkelplannen, Leerlingvolgsysteem

Deel je ervaring