Flexleerkracht vermindert de werkdruk: bevoegd, deskundig en flexibel.

In het onderwijs groeit het tekort aan bevoegde leerkrachten. Wat is de oplossing? Groepen samenvoegen? Parttimers meer laten werken? Interne begeleiders of zelfs de directeur voor de klas zetten? Helaas veroorzaakt dit op langere termijn nog meer uitval. Zetten we dan maar onbevoegden of net-niet-bevoegden voor de groep? Daar doen we het onderwijs mee tekort. De Flexleerkrachten op dit platform FlexOnderwijs zijn bevoegd, deskundig en flexibel. Zij kunnen tijdelijk jouw probleem oplossen en zo de werkdruk verminderen.


Onderwijsbevoegde zzp’ers – vanuit de stille reserve – kunnen uitkomst bieden. Ze zijn tijdelijk en vanuit verschillende expertises in te zetten. Deze flexibele leerkrachten zijn het antwoord op diverse hulpvragen, op meerdere scholen. Als school betaal je nooit te veel. Maar veel belangrijker: de kwalitatieve werkdrukverlichting die deze onderwijsbevoegde Flexleerkrachten bieden, betekent het behoud van de leerkrachten. (Meer over de voordelen)

Is het wettelijk toegestaan?

Antwoord: Ja. Belangrijk is dan wel dat je een Flexleerkracht niet inzet als groepsleerkracht (één taak op één school voor één jaar). Dan kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Maar wees gerust: ook de Flexleerkracht wil dit niet.

En de Wet Werk en Zekerheid? Of de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Deze wetten hebben betrekking op een dienstverband met één persoon. In dit geval maak je als school afspraken met een bedrijf (de zzp’er). Dan gelden deze wetten niet. Lees meer..

UPDATE: vanaf oktober 2019 gaat de belastingdienst de wet DBA handhaven. Geen zorgen, lees hier waarom

Wat betaalt de school voor een de Flexleerkracht?

Doordat Flexleerkrachten zelfstandig zijn, regelen zij zelf de administratie, de beschikbaarheid en de acquisitie. Geen partijen ertussen dus. Het onderwijs betaalt minder, terwijl de zzp’er niet minder uitbetaald krijgt.

Flexleerkracht kost minder dan een collega via een tussenpartij (uitzendbureau, detachering, payroll).

Je betaalt als school het uurtarief dat je hebt afgesproken met de zzp’er. Daar komen geen extra kosten bij.

Lesgevende taken zijn vrijgesteld van BTW
Meer informatie over BTW of het CRKBO keurmerk

Het uurtarief van de zzp leerkracht

Een uurtarief noemen werkt een ‘prijsafspraak’ in de hand, dat is strafbaar. Wel kan ik op persoonlijke titel míjn tarief delen: ‘Voor één tot vijf dagen reken ik €65,- per uur. Voor een inzet tussen vijf en twintig dagen reken ik voor een dag invallen €60,- per uur. Zijn het meer dan twintig dagen (met een maximum van drie kalendermaanden), dan reken ik €55,- per uur. Dit komt overeen met een omgerekend lerarensalaris Het is aan de school en de Flexleerkracht om onderling afspraken te maken. Uiteraard speelt bij de vergoeding ook de aard van de opdracht mee.

Onderwijskwaliteit

Alle Flexleerkrachten hebben een onderwijsbevoegdheid; zij kunnen deze bevoegdheid met hun diploma aantonen. Een zzp’er is een ondernemer. Ondernemers staan niet stil, zij professionaliseren zich continu, anders worden ze links en rechts ingehaald. Met het inhuren van een Flexleerkracht kan het onderwijs rekenen op professionele kwaliteit. Bijkomend voordeel: dit platform zorgt voor de naamsbekendheid van de zzp’er. Doordat het platform de acquisitie deels uit handen neemt, heeft de zzp’er meer tijd om de kwaliteit van zijn werk te bewaken. Ook geven de zzp’ers zelf aan waarvoor ze ingezet willen worden.

De school kan per expertise een Flexleerkracht benaderen. Dit is effectiever dan een leerkracht vinden die alle expertises in huis heeft, zeker in combinatie met een loondienstverband.

Geen inschrijfgeld

Het eigenaarschap ligt bij de school. De school kiest op basis van eigen indicatoren (beschikbaarheid, kwaliteit, locatie) wie het beste tegemoet kan komen aan de hulpvraag. Hier zijn geen kosten aan verbonden, inschrijven is niet nodig.

Vind je het zoeken te veel werk? Plaats dan als school een flex-aanvraag. Je betaalt dan per aanvraag eenmalig de aanvraagkosten.

De voordelen op een rij

Flexleerkrachten onderscheiden zich van schijnzelfstandigen doordat zij zich verhuren zonder bemiddeling van een tussenpartij, vanuit hun eigen expertise, voor een periode van maximaal drie maanden. Met als doel: kwaliteit delen en geld besparen. Lees meer..

Zijn er ook nadelen?

Als de Flexleerkracht voor een langere periode – langer dan drie maanden – wordt ingezet, kunnen andere scholen geen gebruikmaken van de expertise van deze zzp’er. Ook lopen de kosten dan op. Dit zou binnen de school scheve gezichten kunnen geven.

Daarnaast is sprake van schijnzelfstandigheid als de zzp’er werkt voor minder dan drie werkgevers per kalenderjaar en werk doet dat ook in dienstverband uitgevoerd zou kunnen worden. Meer informatie hierover lees je hier: schijnzelfstandigheid en modelovereenkomst

Handige links