Verminder de werkdruk: bevoegd, deskundig en flexibel!

Het lerarentekort is geen tekort aan bevoegde leraren, maar aan tekort aan leraren die in de huidige ‘organisatie van het onderwijs’ willen werken. Cijfers over de uitstroom geven een aantal dingen aan: men is het onderwijs vooral uitgegaan door gebrek aan autonomie en te veel werkdruk. Daarnaast verdient meer dan de helft van de uitstroom minder dan in het onderwijs, 47% is zelfstandige en ruim 40% van de stille reserve heeft een master. 64% van de uitstroom zegt terug te willen in het onderwijs, als het op een andere manier kan.

In plaats van de ‘banen afpakken’ hebben zzp’ers op dit platform tot doel de loondienst-collega en het onderwijs te ondersteunen. Dit kan door tijdelijk (uur, dag, week, maand) een groep over te nemen of bij te springen vanuit een specifieke hulpvraag. Of andere interim-klussen waarmee verschillende leerkrachten de ruimte krijgen voor klassikale consultaties, extra handen bij bepaalde lessen of het bedenken van verschillende themadagen/activiteiten.

Samen zijn Flexleerkrachten de alleskunner en dus voor alles in te zetten. Bevoegd, deskundig, flexibel en het liefst tijdelijk zodat Flexleerkrachten op meerdere scholen kunnen helpen. Het onderwijs kan zo rekenen op extra bevoegde handen zonder verplichtingen en risico's. De risico’s zijn voor de zzp’er die daar tegenover meer vrijheid heeft. Een win-win.

En de leerling die het liefste één gezicht ziet? Juist. Op korte termijn een extra gezicht zorgt er voor dat de leerling op lange termijn dezelfde meester/juf behoudt. Een niet te onderschatten ‘extra win’. Inval bij uitval, inval voor uitval.

UNIEK! Zonder bemiddelaar

Scholen kunnen zzp’ers zonder tussenkomst van een bemiddelaar benaderen op basis van eigen criteria zoals beschikbaarheid, kwaliteit of locatie. Dit scheelt veel geld en bewaakt de autonomie van de directeur. Er is geen afdracht per uur. Geld wat niet van de zzp’er of van de school gevraagd wordt, kan immers in het onderwijs blijven.

Hoe het werkt

De aangesloten zzp’ers hebben de bevoegdheid en bekwaamheid op hun profiel staan. Zij kunnen deze bevoegdheid met hun diploma en VOG aantonen. Over kwaliteit geen zorgen; ondernemers staan niet stil, zij professionaliseren zich continu, anders worden ze links en rechts ingehaald. Benader de zelfstandige naar keuze en maak samen afspraken. Vind je het te veel zoekwerk? Plaats dan een FlexAanvraag

Wettelijk toegestaan

Inzetten van een zzp'er is wettelijk toegestaan. Belangrijk is dan wel dat de school de Flexleerkracht inzet vanuit een specifieke hulpvraag en niet als langdurige vervanger van de loondienstcollega (één taak op één school voor één jaar) want anders kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Maar wees gerust: ook de Flexleerkracht wil dit niet.

Handige weetjes

  • Lesgevende taken zijn vrijgesteld van BTW. Hiervoor is geen CRKBO-registratie nodig. Wordt de zzp'er via een tussenpartij ingezet, dan is deze zzp'er wél btw plichtig, voor dezelfde dienst.
  • Het uurtarief van Flexleerkrachten staat in 99% van de gevallen gelijk aan het omgerekend lerarensalaris
  • Het inhuren van een zzp’er heeft veel voordelen voor het onderwijs.
  • Flexleerkracht.nl is openbaar en gratis. Scholen hoeven zich niet te registreren. Meer over onze werkwijze.
  • Cijfers wijzen uit dat de verhouding man/vrouw op Flex-onderwijs 25/75 is tegenover 19/81 in loondienst. Ook zijn er meer onderwijzers met een master (30%) dan in loondienst (18%).
  • De Wet Werk en Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben betrekking op een dienstverband met één persoon. In dit geval dus niet aan de orde want je maakt als school afspraken met een bedrijf (de zelfstandige ondernemer). Meer over de wetgeving.


Gebruik van bovenstaande tekst mag na toestemming