Fleur Boekling

EMAIL 0633727821


VOG en diploma zijn op te vragen bij de zelfstandige.

Korte beschrijving

Scholen, leerkrachten en ouders begeleiden en adviseren bij hulpvragen over passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Het coachen en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen (drop-outs) in het regulier- en speciaal onderwijs. Momenteel ben ik werkzaam binnen een zorgorganisatie voor hoogbegaafde drop-outs. Ik wil graag bijdragen aan een betere verbinding tussen zorg en onderwijs voor deze doelgroep. Naast met mijn ervaring als leerkracht van (hoogbegaafde) leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, heb ik ook ervaring en kennis van het opstarten van hb-groepen. Ik ben nauw betrokken geweest bij het opstarten van deze klassen, het schrijven van beleid, het beoordelen van dossiers, de aanname van leerlingen en het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Dagen

Woensdag

Werkgebied

40 km rond Culemborg

Inzet

  • Advies
  • Coaching leerling, leerkracht, team, ouders
  • Inval per uur, dag, week
  • Les overnemen onderbouw, middenbouw, bovenbouw
  • Ondersteuning leerkracht, IB, directie, leerling
  • Themadag hoogbegaafdheid
  • Overig

Deel je ervaring