Veelgestelde vragen

Zijn je vragen nog niet beantwoord? Vind ze hier onder de juiste categorie of neem daarna contact op.

Feiten vs. Aannames | Kosten (5)

In het onderwijs hoor je als leerkracht vaak dat er ‘geen geld’ is. Het is daarom niet verkeerd dat men goed op de uitgaven let om hiermee te voorkomen dat onderwijsgeld niet aan het onderwijs wordt uitgegeven.

Geen geld voor zzp’ers is meer een persoonlijke mening dan een feit. Als scholen mensen via tussenpartijen kunnen aannemen, dan is er geld voor wel 2 (!) zzp’ers (lees meer). Daarbij levert de Flexleerkracht (mits goed ingezet) behoud van de onderwijskwaliteit en de leerkracht op.

Het afgelopen jaar hebben 100 Flexleerkrachten het onderwijs bijna 3 miljoen euro bespaard. Los van de leerkrachten die er mee behouden bleven.

Nee, deze CRKBO heeft betrekking op Beroeps Onderwijs en niet op Basis Onderwijs. De BTW vrijstelling is al van toepassing op werk binnen het basisonderwijs, zolang je werk uitvoert waar de instelling voor is opgericht namelijk lesgeven aan kinderen. Lees meer

Om coaching BTW vrij aan te bieden, is wel een inschrijving wenselijk.

Premies en pensioenkosten zijn inderdaad naar invulling van de zzp’er. Dit wil niet automatisch zeggen dat er niets afgedragen wordt. Er zijn ook verhalen bekend van zzp’ers die op deze manier meer pensioen kunnen afdragen dan als ze in loondienst zouden zitten. Het betreft hier overigens het risico van de zzp’er, niet van het onderwijs. Cijfers wijzen overigens uit dat maar klein deel niet spaart (via officiële manier).

De Flexleerkracht krijgt betaald voor het werk in de school, niet voor al het werk daar naast: Administratie, acquisitie, professionalisering. Daarnaast staat ‘vakantie’ gelijk aan ‘geen inkomsten’ en heeft de Flexleerkracht te maken met premies en verzekeringen die betaald dienen te worden. Loont het dan wel? Jazeker. Het uurtarief icm de vrijheid, onafhankelijkheid en waardering.

Een Flexleerkracht is goedkoper dan iemand via een uitzendbureau / detacheerder. Hoe dan?

 • Er is geen tussenpartij dus het onderwijs betaalt minder, terwijl de zzp’er niet minder verdient
 • De Flexleerkracht richt zich op tijdelijke inzet. Het gaat dus niet (enkel) om vervangen bij ziekte maar vervangen vóór uitval. Dit is om meerdere redenen goed voor het onderwijs, maar zeker ook goedkoper… wat kost uitval?
 • De Flexleerkracht werkt per uur of per periode. De school zit dus niet een jaar vast aan een bepaalde expertise die niet dagelijks nodig is. Dat spaart een hoop geld uit.
 • De Flexleerkracht vraagt een omgerekend lerarensalaris (Schaal L11, trede 15) Door inzet op verschillende scholen zal de zzp’er meer overhouden, maar het kost het onderwijs niet meer (gericht op bovenstaand punt).


Feiten vs. Aannames | Kwaliteit (4)

Flexleerkrachten hebben geen keurmerk.. correctie: Flexleerkrachten zíjn het keurmerk!

De Flexleerkracht is zijn/haar eigen visitekaartje. Het niet serieus nemen wil vrijwel direct zeggen dat men ontevreden is en de Flexleerkracht niet opnieuw in huurt. De Flexleerkracht die specifiek voor bepaalde aspecten van het onderwijs kiest, neemt dit juist serieus. Hij/zij levert werk vanuit expertise!

De Flexleerkracht kan zich niet veroorloven zich niet bezig te houden met het vak. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en daarbij ook het inkomen.

Het is eerder andersom.. Het werk van de Flexleerkracht, evenals de mogelijkheden, bestaat niet in loondienst. Het is te waarderen dat de Flexleerkracht dit dan toch doet. Hij/Zij levert namelijk zekerheden in, ten behoeve van het onderwijs, namelijk het behoud van de leerkracht en dus de kwaliteit.

Feiten vs. Aannames | Overig (2)

Zzp’er is geen hype. Volgens cijfers van het CBS en het rapport Bedrijvendynamiek 2018 (Kamer van Koophandel) telde Nederland op 1 januari 2019 ruim 1,9 miljoen ondernemingen. Daarbij horen dus ook ondernemers met personeel in dienst. Van het totaal aantal ondernemers is op 1 januari 2019 1.237.734 zzp’er (63%).

In andere sectoren is de zzp’er als een bekend gegeven. In het onderwijs gelukkig nog niet… dit geeft de kans om de zzp’ers midde;s flexleerkrachten naast de leerkracht in te zetten en niet in plaats van

Lees hier hoeveel zzp’ers er in Nederland ingeschreven zijn en hoe deze verdeeld zijn volgens het CBS.


Je kiest voor dat geen wat bij jou past. Onzekerheid kan samen gaan met meer vrijheid. Voor veel onzekerheid kun je je ook verzekeren. Dat kost geld en is dus een afweging voor iedere ondernemer afzonderlijk. Met een uurtarief van 55-65 euro heb je dezelfde zekerheden betreft gezondheid en risico’s als iemand in loondienst. Het enige wat je niet zeker weet is of je werk hebt. Maar dat kan ook prettig zijn als je bijvoorbeeld betaald wil kunnen ervaren wat het best bij jou past.

Feiten vs. Aannames | Relatie (3)

Wat voor de één ‘lusten’ zijn, kan voor de ander juist ‘lasten’ zijn. En andersom. De vrijheid staat in verhouding tot onzekerheid. Voor de een is dat het waard, voor de ander niet. Ditzelfde kan gezegd worden over de binding/relatie met een school of over de extra klussen of over doorbetaling in vakanties. Gelukkig vinden leerkrachten niet allemaal hetzelfde even lastig. Zo versterkt het onderwijs elkaar, onder andere middels Flexleerkrachten.

Dat de Flexleerkracht voor zichzelf werkt, wil niet automatisch zeggen dat hij/zij het alleen aan zichzelf denkt. Het werk als Flexleerkracht doe je eigenlijk om overbodig te worden. Zo kan de Flexleerkracht weer door naar een andere school. Dit spaart het onderwijs geld uit en levert tegelijkertijd behoud van kwaliteit en personeel op.

Niet alle mensen in loondienst hebben dezelfde binding, zo ook niet alle zzp’ers. Los daarvan is de Flexleerkracht als zzp’er, door tijdelijke inzet, er niet voor de binding. Hij/Zij is er om de binding van de groepsleerkracht met de kinderen te behouden. Uiteraard sluit het niet uit dat hij/zij geen “relatie” zal hebben. Dat gaat vanzelf. Feit is wel dat de Flexleerkracht dit kan compenseren middels autonomie en competentie. Hier wordt een school niet slechter van.

Feiten vs. Aannames | Wetgeving (5)

Zelfs de modelovereenkomst is niet verplicht meer…De belastingdienst geeft aan dat zowel de school als de zzp’er tot 2021 niet bang hoeft te zijn voor boetes en/of naheffingen. Ook niet met terugwerkende kracht. In 2021 komt de belastingdienst hoogstwaarschijnlijk met een alternatief voor de modelovereenkomst. Link. Uiteraard geldt dit enkel als de zzp’er er niet opzettelijk misbruik van maakt. Flexleerkrachten vallen niet om meerdere redenen niet onder deze categorie.

Het mag wèl. Volgens de wet op primair onderwijs (art 32) mag je als zelfstandige in het onderwijs werken. Volgens de belastingdienst mag het als je voldoet aan een aantal eisen (wet DBA).

Hoe zit dat dan? Om schijnzelfstandigheid te voorkomen (vanuit de tijd dat het crisis was en het goedkoper was mensen te ontslaan en in te huren als zzp’er) heeft de belastingdienst regels opgesteld. Een van die regels is dat je als zzp’er zelf mag bepalen welk werk je wanneer uitvoert. In het onderwijs heb je als Flexleerkracht vaak te maken met een rooster, dus ‘werkgeversgezag’. Hiervoor voldoet een modelovereenkomst. Daarbij mag de zelfstandige prima het rooster volgen als het zijn/haar eigen keus is. De modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” geeft dit onder andere aan

“Dus het mag niet”. Nee, de reden van het ontbreken heeft te maken met de wet DBA die niet gehandhaafd wordt. Hierdoor heeft het voor de belastingdienst geen urgentie een afwijkende modelovereenkomst te maken. “Daar hebben we algemene overeenkomsten voor” aldus de belastingdienst.

Voor het lesgeven volgens het wettelijk geregelde onderwijs (besluitnr blkb2014/125m) is BTW altijd vrijgesteld en heb je GEEN registratie bij CRKBO nodig. Als je lesgeeft betreft een beroep (hier zou coaching onder kunnen vallen) is een registratie bij het CRKBO wel verplicht om zonder btw te mogen factureren. Lees meer..

Deze wet heeft betrekking op invallers vanuit de persoon. Een nul-uren contract. Maar als je zzp’ers inhuurt heb je te maken met een bedrijf en is deze wet niet van toepassing.

Vragen over dit platform en de werkwijze (25)

Ja. Dit zijn onderwijs bevoegden die anders niet terug in het onderwijs zouden komen. Op deze manier heb je

 • meer bevoegden.
 • meer mogelijkheid middels specifieke en kwalitatieve inzet.
 • zzp’ers kunnen op meerdere scholen per jaar ingezet worden.
 • meer opties tot behoud van zowel de leerkracht in loondienst (die belangrijk zijn als ruggengraad van de school) als leerkrachten in het onderwijs.
 • zonder tussenpartij dus voor een omgerekend lerarensalaris.

Nee, de Flexleerkracht is op te roepen zonder contract/abonnement. Daarnaast kan de school zelf de leerkracht kiezen en benaderen… in plaats dat er een toegewezen wordt. De Flexleerkracht is daarbij eigen baas, dus er is geen tussenpersonen. De school krijgt de factuur van de zzp’er.

Het platform is zo opgezet dat je via de kaart ziet welke opties er in de buurt zijn. Wil je weten wie er beschikbaar zijn? Dan zoek je vanuit een hulpvraag en leg je contact met de mensen die je interesseren.

Voor de Flexleerkracht geldt dat je aangeeft hoe je gevonden en ingezet wilt worden middels tags. Ook is het belangrijk dat je je beschikbaarheid actueel houdt.

Via flex aanvraag kun je als school de Flexleerkrachten benaderen vanuit een specifieke taakomschrijving. Het is aan de Flexleerkrachten om hier op te reageren.

Zzp’ers die hun vak niet verstaan, blijven niet lang zzp’er… dus het is een soort van ‘natuurlijke selectie’. Daarbij kies je niet voor een onzekere baan als je niet zeker bent van je eigen kwaliteit(en)

Flexleerkracht is bewust geen bemiddelingspartij en is van mening dat de school veel beter weet wie het best hoe in de organisatie past. Het kan voorkomen dat iemand op “vol” staat terwijl hij op een later moment juist “vrij” zou zijn. Of Flexleerkrachten die op “vrij” staan, terwijl ze niet kunnen/willen.

Mocht je toch liever een aanvraag/vacature willen sturen, dan kunnen wij een flex-aanvraag aanbieden (betaald). Hierin geef je de wensen door en kunnen de flexleerkrachten reageren.

Dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Voordeel omdat statistisch meer vraag is dan aanbod. Nadeel omdat het misschien nog niet zo bekend is in die regio. Hierin ben jij de ondernemer om in te schatten hoe veel voordeel jij er uit kunt halen. Kijk ook even naar de cijfers/feitenin jouw regio

Nee, juist niet! Op dit moment worden leerkrachten via commerciële overkoepelende invalpoules ingezet. Deze leerkrachten hebben vaak minder ervaring en zijn duurder voor de scholen dan de ervaren leerkrachten. Wil een school de beginnende leerkracht overnemen, dan kost dit de school extra geld (boete). Een Flexleerkracht doet hier niet aan mee. Dit zijn zzp’ers die jaren voor de klas hebben gestaan en hun lesgevende talenten breder willen inzetten, ter bevordering van het onderwijs. Zij zijn bereid flexibel ingezet te worden om te helpen aan de werkdrukvermindering.

Een beetje wel. Hybride docentschap houdt in dat je in meerdere sectoren actief bent. Vaak is dat wel vanuit twee keer loondienst. Flexleerkracht is vanuit je zzp waarbij uiteraard goed mogelijk is dat jouw werkzaamheden niet enkel in het onderwijs plaatsvinden.

De scholen die eenmaal kennis hebben gemaakt met een Flexleerkracht blijven er gebruik van maken. Scholen waarvoor het nieuw is, zijn vaak nog aan het zoeken naar de meerwaarde. Het helpt hen te herinneren dat de Flexleerkracht uitval kan voorkomen, werkplezier kan terugbrengen, vanuit expertise kan ondersteunen, etc. De school is degene die vanuit de hulpvraag een persoon kan kiezen. Dat is uiteraard even wennen.

FlexOnderwijs maakt zich niet schuldig aan het maken van prijsafspraken. De Flexleerkracht is zelf vrij om een uurtarief met de school af te spreken. Daarnaast wordt er over een marge gesproken en niet over 1 bedrag. Ook is er geen sprake van een machtsverhouding omdat zzp’ers ook buiten het platform om werkzaamheden mogen en kunnen verrichten.

Doel is dat kwaliteit behouden wordt in het onderwijs. Als het onderwijs flexibeler kan kijken naar onderwijs bevoegden met kwaliteit, weet ik zeker dat we meer leerkrachten werkzaam blijven in het onderwijs. Per saldo blijven er dan ook meer mensen in loondienst.

Omdat FlexOnderwijs geen tussenpartij wilt zijn, werken wij enkel met zelfstandigen. Niet elke zelfstandige hoeft een KVK nummer te hebben. Je kan ook zelfstandige zijn via bijvoorbeeld een fictief bedrijf als Verloning.nl. Zij regelen jouw administratie (tegen de laagste vergoeding van Nederland)

Dat klopt. De Flexleerkracht zou zo meer kunnen verdienen dan een omgerekend lerarensalaris. Het ondernemerschap: als je bereid bent meer risico’s te nemen mbt inzet, kun je meer verdienen. Iets wat vanuit loondienst (helaas nog) onmogelijk is

Het onderwijs kost het dan iets meer, maar het levert tegelijkertijd veel meer op. De Flexleerkracht is vanuit de expertise dus voor meerdere scholen beschikbaar. Daarnaast besparen zij meer dan wat ze kosten. Wat kost een uitgevallen leerkracht? wat kost de werkdruk aan uitval? wat levert een begrepen leerkracht op? wat levert een ontspannen leerkracht op? Wat levert een team op dat ontzien kan worden op momenten dat ze het nodig hebben?

Allemaal voordelen van de leerkracht die flexibel is en bereid op meerdere scholen van dienst te zijn.

In dit geval wordt de taak van de zzp’er vergeleken met de taak van de loondienst collega (zelfde taak, zelfde periode). En daar zit juist het verschil.

Deze zzp’ers willen juist niet (meer) fulltime 1 taak. Je betaalt dus inderdaad voor het zzp’schap maar plukt daar ook de vruchten van (je zit nergens aan vast, kan meer vanuit de hulpvraag denken

Zet je de zzp’er inderdaad het hele jaar in dan is het duurder dan loondienst. Maar daar is dan ook loondienst voor uitgevonden.. een goede uitvinding als je het mij vraagt. 

Om extra kosten te voorkomen, wordt de aanmelding voor de volgende periode 1 maand voor het verlopen automatisch verlengd middels een nieuwe factuur. Uiteraard kun je ten alle tijden je aanmelding stopzetten. Echter zal het in kosten niet verschillen. Omdat een nieuw jaar gelijk staat aan een serie handelingen die aan het begin van dat jaar worden doorgevoerd. Indien het verdelen over de maanden voor u wel wenselijk is, zal er administratiekosten gerekend worden van 4,50 per opgezegde maand (excl btw)

 • De wet geeft aan dat je als zzp’er geen schijnzelfstandige mag zijn. Hier zitten een aantal regels aan vast waar verschillende werkgevers er 1 van is.
 • Vanuit onderwijskwaliteit is het verstandig om Flexleerkrachten alleen in te kunnen zetten voor het moment dat je hem/haar nodig hebt. Zo kan de Flexleerkracht op meerdere scholen per jaar vanuit expertise van betekenis zijn. En de school is per hulpvraag persoonsonafhankelijk. En ten derde: Behoud van de leerkracht
 • De flexleerkrachten zijn bewuste zzp’ers. Zij willen juist deze flexibiliteit. Dus zetten we de mensen in zoals ze ingezet willen worden, waardoor het onderwijs ‘gebruik’ kan blijven maken van hun expertise

Simpel. Alle kosten die de school of de zzp’er moet betalen, gaat ten kosten van het onderwijsgeld. Op deze manier zijn de kosten minimaal.

Tijdens een tekort wordt er vooral gekeken naar hoe we de opleidingen weer aantrekkelijk kunnen maken of zij-instromers kunnen betrekken. Maar feit is dat er meer dan genoeg onderwijs bevoegden zijn. Alleen willen zij niet terugkeren in de huidige vorm. Als we ons op de stille reserves richten, hoe zij terug zouden willen keren, dan hebben we het probleem van het tekort vanuit de kern opgelost en is de kans groter dat ook de nieuwe aanwas wil en kan blijven.

Uitzendbureaus hebben uiteraard ook voordelen: zij nemen de planning uit handen en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van inzet. Aan de andere kant betaal je per match. Is deze match niet naar wens, dan betaalt de school wellicht niet opnieuw. Echter zou het bureau in theorie meer kunnen verdienen aan een ‘slechte’ invaller dan aan een ‘goede’. De ‘slechte’ kan immers vaker gematcht worden…. Bij een Flexleerkracht kost het matchen niets en zit je ook nergens aan vast. Het vraagt van de directeur wel wat ‘eigenaarschap’.

Het tarief is jaarlijks en gaat in na het akkoord op de offerte. Het opzegtermijn voor dit jaar is tot maximaal een maand voor de start van de nieuwe periode.

Geen. Het risico wordt gedragen door de zzp’er. De school betaalt per uur en heeft daarnaast geen verplichtingen jegens de zzp’er.

Vakbonden zijn van werk en zekerheid onder goede voorwaarden. Toch zien zij op deze manier een meerwaarde van zzp’ers omdat zij tot doel hebben de leerkracht te behouden vanuit de eigen flexibiliteit. Zolang de zzp’er / flexleerkracht zorgt voor eigen professionalisering, het zonder tussenpartij regelt en het een bewust keuze is om op deze manier in het onderwijs te blijven. Meer hierover op onze pagina “in de media

FlexOnderwijs is een initiatief van Jan-Willem Duim, leerkracht sinds 2004. In 2018 bedacht hij een manier hoe de stille reserve weer terug zou willen/kunnen keren in het onderwijs en welke positieve bijwerkingen (meer kwalitatieve leraren, minder werkdruk door tijdelijke en specifieke hulpvragen, flexibiliteit in het onderwijs waardoor men behouden kan blijven) het had. Zonder investeerders of subsidies is hij dit begonnen, omdat hij er van overtuigd is dat kosten voor het platform ten kosten gaan van het onderwijsgeld. En dat onderwijsgeld moet in het onderwijs blijven!

Zolang de zzp’er tijdelijk en vanuit expertise wordt ingezet, geeft dit enkel positiviteit.

 • Je bent zelfstandige
 • Je hebt een onderwijs bevoegdheid PABO (ik heb geen onderwijsbevoegdheid)
 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag
 • (Optioneel: Je hebt een onderwijs Master)

Ja, maar gelukkig is de Flexleerkracht een bewuste zzp’er. Het risico gaat samen met de vrijheid die hij/zij er voor terug krijgt om te doen wat en wanneer hij/zij het wilt. Deze weegschaal staat voor iedereen anders en dat is allemaal mogelijk. Het risico dat je neemt is het risico dat JIJ neemt.

Een landelijk platform helpt om dit risico enigszins in te dekken omdat de kans om gevonden te worden, vergroot wordt.

Vragen over het zijn of worden van een zzp'er (19)

Arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheidsverzekering, pensioen, boekhoudprogramma, administratie (vooral in tijd), abonnementen, cursussen/trainingen, acquisitie en marketing

De belastingdienst zegt tot 2021 de wet DBA niet te handhaven. Toch is het verstandig zelf de zaken op orde te houden. De belastingdienst ziet een zzp’er als iemand die zelf mag en kan bepalen wat hij wanneer doet. Omdat je in het onderwijs een rooster volgt, kan dat verwarrend zijn. Middels een “modelovereenkomst geen werkgeversgezag” voorkom je deze verwarring

Facturen gaan vrijwel altijd naar de school. Scholen hanteren ‘eigen betalingstermijnen’ waardoor het handig kan zijn om de factuur te splitsen.

Aan de hand van wat je werkzaamheden zijn en voor welke periode bepaal je een uurtarief. Zolang je tussen de 55 en 65 zit hoef je niet bang te zijn te weinig of te veel te vragen.

Om niet als een schijnzelfstandige gezien te kunnen worden is het verstandig minimaal 3 verschillende opdrachtgevers te hebben in een kalenderjaar.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht om met minderjarigen te mogen werken. Als je nog geen VOG hebt, kan FlexOnderwijs je een ingevuld aanvraagformulier sturen.

Ja, omdat je als zzp’er zelf factureert, werk je niet met contracten en gaat de WWZ (wet werk en zekerheid) hier niet op.

Nee, je kan gewoon solliciteren bij een school. Als je wel terug wilt, maar niet zoals je eruit bent gegaan.. dan kun je vanuit je zzp zelf de keuzes blijven maken en je in laten huren vanuit je expertises.

Nee, als zzp’er bepaal je zelf wat je wel of niet verzekerd. Het ‘verplichte pensioen’ is overigens wel actueel.

Ja. Bij een nul-uren contract bepaalt de werkgever wat je moet doen tegen welk salaris. Als zzp’er bepaal je dat zelf

Jazeker. Je mag zzp en loondienst combineren. Om in aanmerking te komen voor ‘kortingen’ vanuit de belastingdienst is het zinvol wel je uren goed bij te houden. Daarnaast mag je niet op de school werken als zzp’er als je er ook als loondienst werkt of in de afgelopen 3 maanden hebt gewerkt

Uiteraard is het mogelijk om zzp’schap te combineren met een andere baan (in loondienst)

Jazeker. Op de site staat een omgerekend uurtarief. Maar je bent niet verplicht dit te volgen.

Ja, volgens artikel 32 in de wet PO mag je als zzp’er in het onderwijs werken

Beide kan. De hulpvraag komt vaak vanuit een directeur. Die weet wat er speelt en waar hulp wenselijk is. Mijn ervaring is dat besturen toch liever hebben dat je in loondienst komt. Als dat je doel is, is het ook goed.

Je kan kiezen voor ziektevervanging of losse inval. Het is ook mogelijk je passie (ict, muziek, dans, creativiteit) te combineren met een lesdag door themadagen aan te bieden. Misschien ben je bekwaam in onderwijsbegeleiding, coaching of advies? gedifferentieerd leraarschap

De belastingdienst heeft hier geen regels voor. De school zal een bedrag van 19 cent per kilometer verwachten. Overleg dit met de school

Waar je kiest voor vrijheid gaat dat ten koste van zekerheid. De mate waarin je hiervoor kiest bepaal je zelf. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je geen werk hebt en dus geen geld. Dit risico kun je dekken door niet volledig als zzp’er aan de slag te gaan maar dit naast een loondienstverband te doen. Als je het hebt over verzekerde risico’s is de arbeidsongeschiktheid de grootste. Het risico nemen houdt in dat je meer geld overhoudt. De kosten voor een AOV zijn overigens meegerekend in het ‘omgerekende lerarensalaris’ omdat ik persoonlijk van mening ben dat je wel risico’s in het heden kunt nemen maar niet voor de toekomst.

zzp schrijf met kleine letters, echt 🙂

Load More