Controle Belastingdienst

Opeens was daar een aanpassing op de website van de Belastingdienst. Tot september werd gemeld (middels brief van Minister Koolmees) dat handhaving mbt schijnzelfstandigheid uitgesteld werd van 2020 naar 2021. Per 3 oktober besluit de Belastingdienst iets anders en staat er:

Vanaf 1 januari 2020 gaan wij meer handhaven bij opdrachtgevers. Dat betekent dat wij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met een boete. Voor we handhaven, zullen we altijd toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een bedrijfsbezoek of boekenonderzoek. In oktober 2019 starten we al met dit verscherpte toezicht.

Wij handhaven alleen als we u als kwaadwillend zien of als we u aanwijzingen hebben gegeven die u niet opvolgt.

Bron: Belastingdienst


Geen probleem bij inzet Flexleerkracht

Dat de Belastingdienst gaat handhaven is geen probleem en misschien zelfs wel goed nieuws voor de Flexleerkracht. De Flexleerkracht is in tegenstelling tot veel zzp-leerkrachten niet uit op langdurige en vaste vervanging maar juist tijdelijk en flexibel. Hierdoor is de kans dat men hetzelfde werk uitvoert als ook in loondienst zou kunnen, nihil.

Daarnaast sluit de visie van Flexleerkracht vrijwel naadloos aan bij de missie van de belastingdienst; geen (vaste) teams bestaande uit zzp’ers.

Flexleerkrachten voldoen aan de eisen waarmee schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen: Geen werkgeversgezag middels goedgekeurde modelovereenkomst, de mogelijkheid om je bijvoorbeeld bij ziekte te laten vervangen door een zelfgekozen collega Flexleerkracht en een zelf te bepalen uurtarief. Als de school (het bestuur) de Flexleerkracht inzet zoals hij/zij zich aanbiedt, houdt de Belastingdienst tijd over!


En interim dan?

Een freelancer is ‘iemand die werkt zonder verzekeringsplicht’, een zzp’er is ‘een zelfstandige zonder personeel’ en een interimmer is ‘iemand die ergens tijdelijk werkt’. Interimmers worden vanwege het tijdelijke aspect vrijwel nooit door de belastingdienst geassocieerd met schijnzelfstandigheid. In die zin kun je stellen dat een Flexleerkracht een interim leerkracht is en weg zijn de zorgen.


Zo zet je een flexleerkracht goed in

Tijdelijke opdracht vanuit expertise

  • Advies aan leerkracht, team, ib, directie
  • Coaching van de (startende) leerkracht
  • Inval bijvoorbeeld bij afwezigheid (Ziekte, zwangerschapsverlof, duurzame inzetbaarheid)
  • Les overnemen (Waarnemen voor de leerkracht die bijvoorbeeld op school andere taken kan uitoefenen)
  • Ondersteuning (Hands-on voor de leerkracht, de extra handen vanuit een specifieke hulpvraag: verdieping/verbreding met een groepje, meedenken met een thema, extra oog mbt klassenorganisatie)
  • Themadag (Vanuit een specifieke expertise wordt een dag ingericht waar verschillende doelgroepen aan deel kunnen nemen) mbt ontzorgen van de leerkracht.


Zo zet je de Flexleerkracht NIET in

  • voor een jaar verbonden aan een schoolbestuur
  • langdurig (jaar) inzetten voor 1 klus, bijvoorbeeld inval.
  • langdurig (jaar) gekoppeld aan 1 school

Bron: zzpbarometer