Cijfers onderwijs (en zzp)

Het lerarentekort Primair Onderwijs

Dat de nood hoog is en scholen/besturen zich in bochten wringen om de problemen het hoofd te bieden, blijkt ook uit de maatregelen die zij nemen. Een kwart van de schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden, stagiaires voor de klas te zetten en vragen vaker leraren om later met pensioen te gaan.

De helft van de besturen verwacht ook komend schooljaar af en toe klassen naar huis te zullen moeten sturen. Ook voegen ze groepen samen, vragen zij leraren die parttime werken, meer uren voor de groep te staan en zetten ze vakleerkrachten in voor onder meer bewegingsonderwijs en muzieklessen.

Opvallend is wel dat, vergeleken met 2018, een kleiner deel van de scholen met tekorten kampt. Omdat het totaal aantal vacatures wél stijgt, betekent dit dat de tekorten op verschillende scholen extra hard neerslaat. Daarmee groeien de verschillen tussen scholen en daarmee ook  de kansenongelijkheid voor leerlingen.

Bron 1 Bron 2

Stille reserve

In 2015 werkten 31.000 onderwijsbevoegden níet in de onderwijssector. We noemen dit ‘de stille reserve’. Van hen zijn 14.000 mensen werkloos, de rest werkt in een andere sector. 

Driekwart van deze stille reserve verdient nu minder dan dat ze verdiend zouden hebben als ze in het onderwijs waren blijven werken. De voorzichtige conclusie is dan ook dat de meerderheid niet het onderwijs is uitgegaan om elders meer geld te verdienen. Waarom dan wel? De belangrijkste reden van vertrek blijkt de werkdruk. Een op de drie ‘uittreders’ geeft dit als reden op. Bijna een op de drie noemt de steeds toenemende administratieve last als reden van vertrek.

Bron: De groene Amsterdammer nr 41

Cijfers met betrekking tot het platform

2018-2019

Inzet 2018/2019
De gemiddelde flexleerkracht is 3,3 dagen beschikbaar waarvan 2,9 ingezet. Per dag rekent hij/zij 7,3 uur. Dat zijn 846 uur in 40 schoolweken.

Besparing
125 flexleerkrachten die gemiddeld per persoon 846 uur per jaar werken zonder tussenpartij bespaart het onderwijs bijna 3 miljoen euro per jaar!

Percentage man/vrouw
Gemiddeld is op het platform 25% man – 75% vrouw. In loondienst is dit 15% man – 85% vrouw in loondienst po (bron)

Hoeveel master gediplomeerd
Gemiddeld heeft op het platform 20 tot 25% een onderwijsgerelateerde master diploma. Po loondienst bedraagt 15-20% (bron)

Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen variëren tussen 4000 en 1200 bezoekers per maand. Het eerste jaar (2018) waren er in totaal 15.000 bezoekers. Het aantal bezoekers in 2019 wordt geschat op 20.000 – 25.0000. 2000 per maand. Dit zijn unieke bezoekers.

Totaal aantal Flexleerkrachten
December 2018: 95
December 2019: ongeveer 150

Scholen / Flexleerkrachten per provincie

Juli 2019

Per provincie is uitgezocht hoeveel procent van de Nederlandse scholen daar gevestigd is en hoeveel procent van de Flexleerkrachten daar dan werkt. In de laatste kolom van onderstaande tabel is te zien in welke provincies relatief meer scholen zijn dan Flexleerkrachten en in welke provincies dit juist andersom is.

Uitschieters zijn Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Hier zijn relatief meer Flexleerkrachten aan het werk dan er scholen zijn. In de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland is dit juist andersom. Hier is dus plek voor meer Flexleerkrachten.

Gebruik van bovenstaande tekst(en) mag na toestemming.