#Aannames

In het onderwijs hoor je als leerkracht vaak dat er ‘geen geld’ is. Het is daarom niet verkeerd dat men goed op de uitgaven let om hiermee te voorkomen dat onderwijsgeld niet aan het onderwijs wordt uitgegeven.

Wij merken als Flexleerkracht helaas vaak dat angsten mbt kosten worden gecombineerd met angst om te vernieuwen, te veranderen.. Als zzp’ers zijn wij door onbekendheid en veel aannames een ‘gevaar’ terwijl middels het flexleerkrachtschap juist willen voorkomen dat dit onderwijsgeld verkeerd wordt besteedt. Hieronder de feiten:


Kosten

Een Flexleerkracht is duur..

Een Flexleerkracht is goedkoper dan iemand via een uitzendbureau/detacheerder. Hoe dan?

  • Er is geen tussenpartij dus de zzp’er hoeft niet veel te vragen om toch voldoende te verdienen.
  • De Flexleerkracht richt zich op tijdelijke inzet. Het gaat dus niet (enkel) om vervangen bij ziekte maar vervangen vóór uitval. Dit is om meerdere redenen goed voor het onderwijs, maar zeker ook goedkoper… wat kost uitval?
  • De Flexleerkracht werkt per uur of per periode. De school zit dus niet een jaar vast aan een bepaalde expertise die niet dagelijks nodig is. Dat spaart een hoop geld uit.
  • De Flexleerkracht vraagt een omgerekend lerarensalaris (Schaal L11) Door inzet op verschillende scholen zal de zzp’er meer overhouden, maar het kost het onderwijs niet meer (gericht op bovenstaand punt).

De zzp’er doet het voor het geld..

De Flexleerkracht krijgt betaald voor het werk in de school, niet voor al het werk daar naast: Administratie, acquisitie, professionalisering. Daarnaast staat ‘vakantie’ gelijk aan ‘geen inkomsten’ en heeft de Flexleerkracht te maken met premies en verzekeringen die betaald dienen te worden. Loont het dan wel? Jazeker. Het uurtarief icm de vrijheid, onafhankelijkheid en waardering.

De zzp’er betaalt geen pensioen..

Premies en pensioenkosten zijn inderdaad naar invulling van de zzp’er. Dit wil niet automatisch zeggen dat er niets afgedragen wordt. Er zijn ook verhalen bekend van zzp’ers die op deze manier meer pensioen kunnen afdragen dan als ze in loondienst zouden zitten. Het betreft hier overigens het risico van de zzp’er, niet van het onderwijs. Cijfers wijzen overigens uit dat maar klein deel niet spaart (via officiële manier).Relatie..

Zzp’ers hebben geen binding met de school..

Niet alle mensen in loondienst hebben dezelfde binding, zo ook niet alle zzp’ers. Los daarvan is de Flexleerkracht als zzp’er, door tijdelijke inzet, er niet voor de binding. Hij/Zij is er om de binding van de groepsleerkracht met de kinderen te behouden. Uiteraard sluit het niet uit dat hij/zij geen “relatie” zal hebben. Dat gaat vanzelf. Feit is wel dat de Flexleerkracht dit kan compenseren middels autonomie en competentie. Hier wordt een school niet slechter van.

Wel de lusten, niet de lasten..

Wat voor de één ‘lusten’ zijn, kan voor de ander juist ‘lasten’ zijn. En andersom. De vrijheid staat in verhouding tot onzekerheid. Voor de een is dat het waard, voor de ander niet. Ditzelfde kan gezegd worden over de binding/relatie met een school of over de extra klussen of over doorbetaling in vakanties. Gelukkig vinden leerkrachten niet allemaal hetzelfde even lastig. Zo versterkt het onderwijs elkaar, onder andere middels Flexleerkrachten.

Zzp’ers denken alleen aan zichzelf..

Dat de Flexleerkracht voor zichzelf werkt, wil niet automatisch zeggen dat hij/zij het alleen aan zichzelf denkt. Het werk als Flexleerkracht doe je eigenlijk om overbodig te worden. Zo kan de Flexleerkracht weer door naar een andere school. Dit spaart het onderwijs geld uit en levert tegelijkertijd behoud van kwaliteit en personeel op.Wetgeving

Een zzp’er in het onderwijs, dat mag niet.. -> Wet DBA

Het mag wèl, middels een modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’. Hoe zit dat dan? Om schijnzelfstandigheid te voorkomen (vanuit de tijd dat het crisis was en het goedkoper was mensen te ontslaan en in te huren als zzp’er) heeft de belastingdienst regels opgesteld. Een van die regels is dat je als zzp’er zelf mag bepalen welk werk je wanneer uitvoert. In het onderwijs heb je als Flexleerkracht vaak te maken met een rooster, dus ‘werkgeversgezag’.

Modelovereenkomst..

Via de belastingdienst zijn algemene modelovereenkomsten te downloaden. Die zijn vervolgens (beperkt) aan te passen. De Flexleerkracht gebruikt deze (aangepaste) modelovereenkomst. De gebruikte modelovereenkomst is nagekeken en goedgekeurd door verschillende juristen.

Geen modelovereenkomst specifiek voor het onderwijs?

“Dus het mag niet”. Nee, de reden van het ontbreken heeft te maken met de wet DBA die niet gehandhaafd wordt. Hierdoor heeft het voor de belastingdienst geen urgentie een afwijkende modelovereenkomst te maken. “Daar hebben we algemene overeenkomsten voor” aldus de belastingdienst.

Boetes..
Zelfs de modelovereenkomst is niet verplicht meer…De belastingdienst geeft aan dat zowel de school als de zzp’er tot 2020 niet bang hoeft te zijn voor boetes en/of naheffingen. Ook niet met terugwerkende kracht. In 2020 komt de belastingdienst hoogstwaarschijnlijk met een alternatief voor de modelovereenkomst. Link. Uiteraard geldt dit enkel als de zzp’er er niet opzettelijk misbruik van maakt.

Na drie keer een vast contract..

Nee, scholen hebben een contract met een “bedrijf” en niet met een “persoon”. Hierdoor is deze regeling uiteraard niet van toepassing.Kwaliteit

Zzp’ers professionaliseren zich niet..

De Flexleerkracht kan zich niet veroorloven zich niet bezig te houden met het vak. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en daarbij ook het inkomen.

Zzp’ers nemen het vak niet serieus..

De Flexleerrkacht is zijn/haar eigen visitekaartje. Het niet serieus nemen wil vrijwel direct zeggen dat men ontevreden is en de Flexleerkracht niet opnieuw in huurt. De Flexleerkracht die specifiek voor bepaalde aspecten van het onderwijs kiest, neemt dit juist serieus. Hij/zij levert werk vanuit expertise!

Zzp’ers zijn zzp’ers omdat ze niet aangenomen worden..

Het is eerder andersom.. Het werk van de Flexleerkracht, evenals de mogelijkheden, bestaat niet in loondienst. Het is te waarderen dat de Flexleerkracht dit dan toch doet. Hij/Zij levert namelijk zekerheden in, ten behoeve van het onderwijs, namelijk het behoud van de leerkracht en dus de kwaliteit.

Geen keurmerk..

Flexleerkrachten hebben geen keurmerk.. correctie: Flexleerkrachten zíjn het keurmerk!Waarom zou de school, of het bestuur, niet gewoon via een uitzendbureau/detacheerder inhuren?

Uitzendbureaus hebben uiteraard ook voordelen: zij nemen de planning uit handen en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van inzet. Aan de andere kant betaal je per match. Is deze match niet naar wens, dan betaalt de school wellicht niet opnieuw. Echter zou het bureau in theorie meer kunnen verdienen aan een ‘slechte’ invaller dan aan een ‘goede’. De ‘slechte’ kan immers vaker gematcht worden…. Bij een Flexleerkracht kost het matchen niets en zit je ook nergens aan vast. Het vraagt van de directeur wel wat ‘eigenaarschap’.