Zzp, basisonderwijs en uurtarief

Disclaimer: Flex-onderwijs bepaalt geen uurtarieven. Deze keuzevrijheid is volledig voor de zelfstandige. Voor een quick-view hebben we een overzicht van gemiddelde uurtarieven voor het onderwijs.

Is een zelfstandige inzetten duurder dan iemand in loondienst?

Enkel naar de getallen kijkend, lijkt dit wel zo. Maar dit behoeft nuancering. Vaak vergelijken we het loonstrookje (loondienst) met de factuur (zzp). Bruto op het loonstrookje is echter anders opgebouwd dan 'bruto' op de factuur.

Kosten die niet op het loonstrookje staan, maar wel in het uurtarief meegerekend zijn:
  • Werkgeverslasten. In Nederland is dit 30% (!) van het brutoloon. Denk aan verplichte kosten voor bijvoorbeeld sociale zekerheid, Volksverzekering, ziektewet, WIA, WW.
  • Verzekeringen. Deze zijn voor een zelfstandige hoger dan voor iemand in loondienst omdat je als zzp'er geen aanspraak kan maken op collectiviteitskortingen.
  • Dertiende maand / vakantiegeld, reiskosten, doorbetaling bij ziekte of verzekering die dit doorbetaalt

Een zzp'er juist voordelig!

  • Kosten i.c.m. langdurige inzet: Een zzp’er zonder tussenpartij is in 99% van de gevallen de goedkoopste oplossing, zeker in vergelijking met detachering (1,6x goedkoper) en invalpools (na afschaffing nul-urencontracten). Let op schijnzelfstandigheid.
  • Kosten i.c.m. tijdelijke inzet: Een zzp'er kun je per uur inzetten en betalen. Dit kan erg veel kosten schelen als je het vergelijkt met loondienst.
  • Tijdens piekperiodes een zelfstandige erbij scheelt 75% van de uitval en uitstroom.

Gebruik van bovenstaande tekst mag na toestemming